Dokumentazioa DIEDRICH DIEDERICHSEN

Online dago jada 2103ko Maitzaren 15ean Diedrich Diederichsen kultur kritikariak Artelekun, HIRUGARREN BELARRIA ekimenaren barne, eskainitako hitzaldiaren grabaketa. Egitasmoaren eta hitzaldiaren inguruko informazio gehiagorako jo hirugarrenbelarria.audio-lab.orgwebgunera.

Objektu musikalaren bermaterializazioa
Oinarrizko hiru egituraren barruan, ez-koklear terminoaren balizko emaitzez hitz egingo dut, eta batez ere arte praktiken arteko alderaketarekiko harremanean, haiek generozkoak bezala ulertuak, azkenean ideia erretoriko horren imitazio bat lortzeko: objektu musikalaren desmaterializazio eta bermaterializazioaren inguruko eztabaida.